Европейски потребителски център България

размер на шрифта: A A A

10 години в услуга на европейските потребители


Годишният доклад за тази година бележи първото десетилетие на мрежата от Европейски потребителски центрове.
Ние обръщаме поглед назад към постигнатото Потребителските центрове през целия период, тъй като средата, в която оперират ЕПЦ се разви много с разцвета на електронната търговия и индивидуалните международни пътувания. Това даде тласък на трансграничните покупки на потребителите. През това време законодателната рамка на ЕС за защита на потребителите бе засилена и именно Европейските потребителски центрове бяха инструментът, чрез който тя се прилага във всяко кътче на ЕС.

 • ECC-Net е мрежа от 30 офиса в държавите-членки на ЕС, Норвегия и Исландия, която предоставя безплатни съвети и помощ на потребителите при техните трангранични покупки - онлайн или направени на място в тези 30 държави.
 • Понастоящем мрежата е в директен контакт с над 100 000 потребители всяка година и разглежда около 40 000 жалби на потребители. Над 3 000 000 потребители намират нужната информация и съвети на интернет страниците на центровете на мрежата, а и много други чрез приложенията на мрежата и социалните медии.
 • Мрежата от центрове разполага с правни експерти, които предоставят индивидуални конкретни съвети и помощ. Експертите помагат на потребителите в техните жалби срещу търговци, които продават дефектни стоки или услуги, или по друг начин не отговарят на стандартите на европейското законодателство, например по отношение на правата на пътниците.
 • Мрежата от ЕПЦ предоставя съвети относно разглеждането на спорове, когато потребителят и търговецът са от различни държави с цел да се достигне доброволно разрешаване на тези спорове. Повече от две трети от случаите се решават по този начин. Експертите на мрежата нямат правомощия да решават спорове или да представляват страните пред съда, но могат да дадат съвети, за това как да се премине по този път, ако е необходимо. Центровете на мрежата се стремят да предоставят общи високи стандарти, основани на единно ръководство за обслужване на клиентите, добри практики, защита на личните данни, качествено разглеждане на случаи и други.
 • Центровете на мрежата от ЕПЦ работят заедно помежду си и с правоприлагащите органи за да разглеждат жалби и да защитават правата на потребителите.
 • Потребителските центрове обединяват своя опит, за да изследват теми от защита на правата на потребителите и ежедневния опит с прилагане на европейското законодателство, и по този начин да се набележат празни полети и нововъзникващи проблеми.

 Пълният текст на доклада може да свалите от тук.

Беше ли полезна информацията?
Остави коментар


Още полезни материали

 • Индекс за развитие на пазарите 2018

  Индекс за развитие на пазарите 2018 15 октомври 2018 Европейската комисия публикува индекс за развитие на пазарите на дребно от 2018 г., с който се следи как потребителите от ЕС оценяват функционирането на 40 сектора на стоки и услуги. Според доклада услугите по предоставяне на интернет и мобилните телефонни услуги са все още най-проблематичните за ...

 • Годишен отчет 2016

  Годишен отчет 2016 Годишен отчет ЕПЦ 2016 година

 • Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове

  Проучване за процедурата за алтернативно решаване на спорове Мрежата от Европейски потребителски центрове направи кратко проучване, свързано с процедурата за алтернативно решаване на спорове. То беше проведено и обобщено от колегите от ЕПЦ Полша. В голяма част от ЕПЦ не е необходимо официално пълномощно от страна на потребителя, когато случаят се прехвърля от нашата мрежа ...

 • Къде в ЕС зимните гуми са задължителни?

  Къде в ЕС зимните гуми са задължителни? Тръгвате на ски в Австрия? Или замисляте романтичен уикенд в Хърватия? Преди да се отправите на път, е важно да подготвите добре колата си за зимата. Вижте къде в Европейския съюз зимните гуми са задължителни. Проверете дали в страната, където отивате, може да се ползват гуми с шипове. Повече информация може да ...

 • Доклад за помирителните комисии през 2016 година

  Доклад за помирителните комисии през 2016 година Във връзка с решаването на потребителски спорове през 2016 г. са постъпили  282 заявления, по които са образувани 255 общи помирителни производства за уреждане спорове между потребители и търговци. Те са свързани с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в ...

Страници:  1  2  3  4  5  »  

Следете ни във Facebook Следете ни във Facebook
Нагоре