Нашите колеги от Великобритания ще загубят достъп до общата ни система

Мрежата от Европейски потребителски центрове ECC-Net вече няма да приема нови оплаквания срещу търговци от Великобритания. Обединеното кралство трябва да напусне Европейския съюз на 31 октомври и на този етап се очертава евентуален изход без сделка. Ако Великобритания и ЕС не успеят да постигнат споразумение, то ЕПЦ Великобритания също ще напусне общата ни мрежа ECC-Net. Това означава, че нашите колеги във Великобритания ще загубят достъп до общата информационна система, чрез която разглеждаме и управляваме трансграничните потребителски казуси. С това оттегляне всяка форма на медиация с търговец от Великобритания чрез нашата мрежа се спира. 

Какво можете да очаквате от нас?

Възможно е в момента да обработваме вашата жалба, свързана с британски търговец. Нашите партньори в Обединеното кралство в момента се стремят да затворят всички случаи на европейски потребители срещу търговци, базирани в тяхната държава, по които е била започната работа.

Важно е да се има предвид, че е необходимо сътрудничеството и на британската фирма, срещу която е подадено оплакването, за да се разреши то. Нито един център в нашата мрежа няма властнически правомощия и не може да наложи това сътрудничество, нито да го ускори. Ето защо, имайте предвид, че е възможно и да не успеем да разрешим всички оплаквания преди 31 октомври и те ще бъдат затворени. В този случай ще ви посъветваме за възможните алтернативи. 

Все още съществува възможност да се постигне споразумение между Великобритания и ЕС или дори Brexit да бъде отложен. Поради тази причина ще трябва да изчакаме и да видим какви ще продължи нашата работа при такова развитие.