Десет съвета на Европейската сметна палата преди пътуване

Системата на Европейския съюз за правата на пътниците е добре развита, но те трябва да полагат усилия да ги отстояват, за да се възползват от тях, показва нов доклад на Европейската сметна палата. Често пътниците не са запознати с правата си и им липсва практическа информация как да ги упражнят, твърдят одиторите. Те отправят редица препоръки за подобрения, в това число и за автоматично обезщетение за закъснение в определени ситуации, за да се избегне необходимостта самите пътниците да подават искове.

Одиторите са провели проучвания сред пътници в Чешката република, Франция, Финландия, Гърция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша и Испания. Според доклада равнището на осведоменост на пътниците остава относително ниско и провеждането на кампании за повишаване на осведомеността би могло да предостави повече практически насоки как да се действа в случай на проблеми с пътуването. При настоящата система за предоставяне на обезщетения както превозвачите, така и пътниците понасят значителна административна тежест, а и процедурите не са прозрачни. Възможно е пътниците, засегнати от едни и същи проблеми при пътуване, да бъдат третирани различно, а също и подходът към прилагането на правата да се различава в зависимост от вида транспорт и от държавата членка, пише в съобщението до медиите.

Препоръки
За да се подобри настоящата ситуация, Сметната палата препоръчва следното:
• подобряване на съгласуваността, яснотата и ефективността на правата на пътниците в ЕС. Това следва да включва задължаването на превозвачите в рамките на 48 часа да уведомят за причините за проблемите, настъпили при пътуването, и да извършват автоматични плащания на обезщетения;
• повишаване на осведомеността на пътниците;
• даване на по-големи права на националните правоприлагащи органи и разширяване на правомощията на Европейската комисия.

10 съвета за път
Одиторите потърсиха информация от превозвачи, публични органи и обикновени пътници. Въз основа на това те изготвиха 10 съвета, които могат да помогнат при проблеми по време на пътуване:

1. Персонализирайте пътуването си в максимална степен — когато купувате билет, се идентифицирайте пред превозвача, например предоставете му данните си за контакт. Получаването на информация за проблемите е възможно, само когато превозвачите разполагат с начин да се свържат с Вас. Също така, ако желаете обезщетение, персонализираният билет е най-добрият начин да докажете, че действително сте били на борда и сте засегнати от проблема.

2. Снимайте багажа си — когато пътуването Ви е свързано с регистриране на багаж, е добре да имате снимка на Вашия куфар и на съдържанието му. Това ще Ви спести време при подаването на иск и ще послужи като доказателство за стойността на изгубения багаж.

3. Не отивайте късно на гишето за регистрация
— важно е да не забравяте, че правата на пътниците се прилагат само ако се регистрирате навреме. Ако изпуснете заминаването, защото гишето за регистрация вече е било затворено при Вашето пристигане, нямате право на помощ.

4. Поискайте информация в точките на отпътуване — имате право да бъдете информирани, ако заминаването Ви ще се забави или ако има някакъв друг проблем с Вашето пътуване. Ако няма представител на превозвача или ако той не Ви предостави съдържателна информация, отбележете си това и го включете в иска, който ще подадете до превозвача.

5. Винаги искайте помощ — ако сте засегнати от голямо закъснение или отмяна във всеки вид транспорт, имате право на помощ. Това означава достъп до вода и закуска или храна. Ако представителите на превозвача не предоставят такива удобства по собствена инициатива, поискайте ги от тях. Ако Ви откажат, отбележете си това и го включете в иска, който ще подадете до превозвача.

6. Пазете всички разписки — ако в точката на отпътуване (летище, автобусна или железопътна гара, пристанище) не Ви предоставят помощ или заминавате от отдалечено място (автобусна спирка), можете да поискате от превозвача да компенсира допълнителните Ви разходи. Обикновено превозвачите искат доказателство за плащане за напитки и закуски и могат да откажат, ако броят на артикулите не съответства на продължителността на закъснението или ако разходите са необосновано високи. Подобни принципи се прилагат, ако трябва сами да намерите място за настаняване, за да изчакате отпътуване на следващия ден.

7. Поискайте доказателство за закъснение или отмяна — във всичките четири вида транспорт пътниците имат право на обезщетение за големи закъснения и отмяна. Въпреки че процентът на обезщетение и минималното време на чакане са различни за отделните видове транспорт, задължението да докажете, че сте били засегнати, е еднакво за всички. Ако името Ви не е изписано на билета, вземете доказателство на гарата или на борда, че сте били засегнати от конкретното закъснение или отмяна. 

8. Не вземайте самостоятелни мерки, без първо да сте чули предложението на превозвача — обикновено при проблеми с пътуването искате незабавно да продължите да пътувате, като използвате друг превозвач или с друг вид транспорт. ЕСП препоръчва да не действате прибързано: закупуването на нов билет, без да сте получили алтернативни варианти, предложени от превозвача, е равносилно на едностранно анулиране на договора за превоз. Това прекратява всяко задължение на първоначалния превозвач да Ви предложи помощ или обезщетение.

9. Искане за обезщетение — ако можете да докажете, че сте били засегнати от закъсняло или отменено заминаване и че продължителността на закъснението е надхвърлила определения в регламента праг, подайте искане за обезщетение до превозвача. Винаги посочвайте конкретното заминаване и приложимия регламент. Ако не получите отговор от превозвача или не сте удовлетворени от него, отнесете случая до националния правоприлагащ орган на държавата на заминаване. Другите организации, които могат да Ви помогнат, са органите за алтернативно решаване на спорове (АРС) и агенциите за подаване на искове. Имайте предвид, че може да Ви таксуват за тези услуги.

10. Поискайте обезщетение за допълнителни разходи — в някои случаи Вашата загуба заради закъснение или отмяна е много по-голяма от дължимата сума съгласно правилата за обезщетяване във връзка с правата на пътниците в ЕС. В такива случаи можете да подадете иск до превозвачите съгласно международните конвенции. Следва да бъдете подготвени да докажете точния размер на Вашите загуби, както и допълнителните разходи, направени заради проблеми с пътуването.

Целият доклад може да се види в приложения документ