Директорът на ЕПЦ България Игнат Арсенов се включи във второто издание на формата „Продавай успешно в Румъния“, което беше организирано от eCommerce Academy. Форумът се проведе в София на 11 октомври. Целта на организаторите е да се представят практически

Поради тази причина присъствието на експерти от ЕПЦ се оказа особено интересно на аудиторията в залата. Арсенов обясни какви са правните особености, на които трябва да отговарят всички онлайн продажби в ЕС, и в частност в Румъния. Той представи и мрежата от потребителски центрове, каквито има във всяка една държава в ЕС, Исландия и Норвегия и които помагат за разрешаване на споровете между потребители и търговци по доброволен начин. 
От Министерството на икономиката отчитат увеличение на стокооборота между България и Румъния за миналата година с 5,7%. Според данните салдото в двустранната търговия е положително за  нашата държава.