Случвало ли ви се е да наемете автомобил онлайн, а когато отидете на гишето за отдаване под наем да установите, че трябва да платите по-висока цена? Миналата година това се е случило на 2000 потребители в Европа. Те са съобщили за тези проблеми на европей

Вследствие на значителното увеличение на броя на жалбите, свързани с отдаването на автомобили под наем, Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите, заедно с петте водещи дружества за отдаване на автомобили под наем, поеха ангажимент за справяне с тези проблеми .

Днес компетентните органи решиха да приключат тази фаза на сътрудничеството в областта на правоприлагането. Те са удовлетворени от промените, въведени от петте водещи дружества в сектора — Avis, Europcar, Enterprise, Hertz и Sixt — в търговските им практики, които вече са съобразени с разпоредбите на ЕС за защита на потребителите. Leaseurope — търговско сдружение на равнището на ЕС, което помогна за организирането на действията от страна на сектора, продължава да разработва своите практически насоки, така че те да обхванат целия сектор на отдаване на автомобили под наем.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Днес е паметен ден за европейските потребители. Работихме усилено с дружествата за отдаване на автомобили под наем, за да се гарантира, че всеки гражданин на ЕС може да наеме автомобил и да се радва на справедливо отношение, независимо от това, къде в ЕС наема автомобил. Бих искала да благодаря на националните органи за защита на потребителите за отличната им работа, както и на дружествата за отдаване на автомобили под наем за тяхното сътрудничество. Потребителите в цяла Европа сега могат да се ползват от своите права и да бъдат по-добре защитени.“ 

Благодарение на този диалог с националните органи за защита на потребителите, със съдействието на Европейската комисия, под ръководството на Органа за защита на конкуренцията и пазарите на Обединеното кралство (Competition and Markets Authority), потребителите ще се ползват от следните условия:

  • Общата цена при резервацията включва всички неизбежни такси. Например, когато зимните гуми са задължителни по закон в някои държави, това ще бъде отразено в основната цена.
  • Описание на основните услуги по отдаване под наем на разбираем език. Потребителите ще разполагат с ясна информация относно основните характеристики на договора за отдаване под наем (пробег, политика за горивото, условия за отмяна на резервацията, изисквания за депозити и др.).
  • Ясна информация относно допълнителната застраховка. Потребителите ще бъдат информирани за цената и за незадължителните допълнителни услуги, по-специално за застраховките, които ограничават отговорността на наемателя при щета. Какво точно обхваща застраховката, включена в основната цена при отдаване под наем, както и всяка допълнителна застраховка, трябва да бъде ясно посочено преди потребителят да закупи такива продукти.
  • Прозрачна политика относно горивото. Потребителите винаги ще имат възможността да получат колата с пълен резервоар и да я върнат с пълен резервоар.

При щети:

  • Ясна процедура за проверка на превозните средства. Потребителите ще бъдат информирани за мотивите и ще получават доказателствата за щетите, преди да им бъде удържана съответната сума.
  • Справедливи процеси за обезщетения за щети. На потребителите се дава възможност да оспорят всяка щета, преди да им бъде удържана каквато и да било сума.

Следващи стъпки

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите ще продължат да следят отблизо пазара на отдаване на автомобили под наем. Комисията по-специално ще насочи вниманието си върху практиките на други участници на пазара, като посредници и други дружества за отдаване на автомобили под наем. Всички участници следва да предлагат едно и също ниво на прозрачност по отношение на услугата и нейната цена. 

Контекст

Комисията, европейските органи за защита на потребителите и петте най-големи дружества за отдаване на автомобили под наем, които представляват две трети от всички частни дружества за отдаване на автомобили под наем в ЕС, започнаха диалог през 2014 г., след като европейските потребителски центрове получиха голям брой жалби от туристи в целия ЕС (вж. IP/15/5334). Петте най-големи дружества за отдаване на автомобили под наем — Avis, Europcar, Enterprise, Hertz и Sixt — промениха и подобриха своите търговски практики, договорни клаузи и вътрешни политики в рамките на този диалог и въвеждането на промените вече приключи.

Броят на жалбите от сектора за отдаване на автомобили под наем се е удвоил между 2010 г. и 2016 г., докато общият брой на жалбите, получени от европейските потребителски центрове, е нараснал само с две трети. Установени са близо 1050 случая през 2012 г., 1750 през 2014 г. и над 2000 през 2016 г. Тези доказателства за широко разпространение на проблематичните практики в сектора за отдаване на автомобили под наем, отбелязани от европейските потребителски центрове, станаха причина Европейската комисия да поиска от националните правоприлагащи органи, под ръководството на Органа за защита на конкуренцията и пазарите на Обединеното кралство, да действат съвместно на равнището на ЕС, за да се изисква от сектора за отдаване на автомобили под наем да спазва по-добре законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Регламентът за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП), обединява националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане, чрез която национален орган в дадена държава — членка на ЕС, може да поиска от съответния орган в друга държава — членка на ЕС, да координира реакцията спрямо широко разпространените проблеми на потребителите. Европейската комисия улеснява тази дейност.


Пример: Петер от Кьолн наел автомобил за отпуската си, която прекарал в Ница със семейството си. Той обаче се натъкнал на малка скала и при завръщането си информирал за това дружеството за отдаване на автомобили под наем. Не е била установена очевидна щета на автомобила. Петер решил, че въпросът е приключен, но съвсем скоро открил, че кредитната му карта е дебитирана с над 600 EUR. Той незабавно възразил. Но дружеството за отдаване на автомобили под наем поддържало твърдението, че Петер трябва да плати, без да е обяснило предварително, че цената на основната услуга по отдаване под наем, която му е предоставена, не обхваща щети на долната част на колата, тъй като това било написано някъде в текст с дребен шрифт. Петер се обърнал към германския европейски потребителски център.

Понастоящем петте водещи дружества за отдаване на автомобили под наем са задължени да информират ясно потребителите за това какво обхваща цената за основната услуга по отдаване на автомобили под наем, най-вече какви щети не са покрити или остават за сметка на наемателя. Освен това, дружеството за отдаване на автомобили под наем ще трябва да представи на Петер действителната фактура за поправката или справедлива оценка на разходите за ремонт, преди да дебитира сметката му.