Причината е злоупотреба с господстващо положение на пазара

Европейската комисия наложи на Google глоба в размер на 1,49 милиарда евро за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС. Google е злоупотребил с господстващото си положение на пазара, като е наложил ограничителни клаузи в договори с уебсайтове на трети страни, които не позволяват на конкурентите на Google да пласират на тези уебсайтове свои реклами, свързани с търсене, пише в съобщение до медиите.

Нарушение на антитръстовите правила на ЕС

Практиките на Google представляват злоупотреба с господстващо положение на пазара за посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет, като възпрепятстват конкуренцията въз основа на качества.

Господстващото положение на пазара в този смисъл е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС. Дружествата с господстващо положение обаче имат специална отговорност да не злоупотребяват със своята силна позиция на пазара чрез ограничаване на конкуренцията както на пазара, на който доминират, така и на отделните пазари.

В решението на ЕК се заключава, че Google има господстващо положение на пазара за посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет, в ЕИП поне от 2006 г. насам. Това се основава по-специално на много високите пазарни дялове на Google — над 85 % през по-голямата част от периода. Пазарът се характеризира също така със сериозни пречки пред навлизането на него. Те включват много значителни първоначални и текущи инвестиции, необходими за разработването и поддръжката на технология за общо търсене, на платформа за рекламиране, свързано с търсене в интернет, и на достатъчно голям набор от публикуващи съдържание уебсайтове и рекламодатели.

Google е злоупотребил с това господстващо положение на пазара, като е възпрепятствал възможността на конкурентите си да се конкурират на пазара за посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет.

Въз основа на широк набор от доказателства Комисията установи, че поведението на Google е навредило на конкуренцията и на потребителите и е обременило иновациите. Конкурентите на Google не са били в състояние да бележат растеж и да предлагат посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет, които са алтернативни на предлаганите от Google. В резултат на това собствениците на уебсайтове са разполагали с ограничени възможности за печалба от пространството на тези уебсайтове и са били принудени да разчитат почти единствено на Google.

Google не е привел доказателства, че тези клаузи са довели до ефективни резултати, които могат да обосноват неговите практики.

 

Още информация на сайта на Европейската комисия