Целева консултация с потребителите относно качеството на туристическите услуги и системите за оценка на качеството.

Европейската комисия провежда консултация с потребителите с цел да се проучат техните мнения за качеството на туристическите услуги и осведомеността им за системите за оценка на качеството в Европейския съюз.

Ние каним всички потребители да участват в консултацията, което могат да направят на следния адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/public-consultation-etq-consumer/index_bg.htm

Моля обърнете внимание, че заглавната страница е преведена и на български език, но въпросникът е достъпен на следните езици: английски, немски, френски, италиански, испански и португалски.

ЕПЦ ще публикува резюме на получените мнения след провеждане на консултацията.