11 октомври 2012 г. - краен срок за подаване на жалби срещу Euroteam.

"Euroteam" подаде молба за обявяване в несъстоятелност.
По-рано тази година от уебсайта са продадени близо 20000 билета за Олимпийските и Пара-олимпийските игри в Лондон и само 5000 от тях са били доставени. Поне 852 билета са конфискувани от норвежката полиция с решение на Върховния съд в Осло. Срещу компанията бяха предприети законови мерки, приключили с решение на съда и налагайки запор върху всички активи на "Euroteam".

Пострадалите потребители могат да открият повече информация за това, как да подадат своите искове на www.bullco.no.

Жалбите и въпросите, свързани с тях трябва да се изпращат директно до, назначения синдик на euroteam@bullco.no или на пощенски адрес:

EUROTEAM AS KONKURSBO
v/Advokat Siv Sandvik
Postboks 2583
0203 OSLO

и независимо от метода на изпращане, документите  трябва да бъдат получени преди обявения краен срок (11 октомври 2012 г.).

Европейски потребителски център - Норвегия информира, че всички посъпили при тях жалби срещу "Euroteam" ще бъдат приключени. Потребителите трябва да препратят исковете си на някой от горепосочените адреси преди посочения за това срок.