Пресконференция на ЕПЦ и Комисия за защита на потребителите

Днес 05.11.2012 година се проведе съвмвестна пресконференция с Комисия за защита на потребителите, на която ЕПЦ представи Доклад на мрежата от ЕПЦ за електронната търговия, а КЗП представи статистика и важна информация за проджабите от разстояние, установените нелоялни търговски практики и важни съвети. Пресконференцията завърши с презентация на ЕПЦ за сигналите подадени за интернет измами. 

Подробна информация за доклада на ЕПЦ може да намерите в настоящата интернет страница, раздел "Материали", категория "Прессъобщения". Там като прикачени файлове може да намерите и Докладът на мрежата от ЕПЦ, както и презентациите на лекторите от пресконференцията.