Геоблокиране? ЕПЦ България може да помогне

Потърсете ни при спор с търговци от други страни в ЕС, които налагат необосновано блокиране

Европейски потребителски център е органът в България, определен да оказва съдействие на потребителите при споровете им с търговци от други страни в ЕС, които им налагат необосновано блокиране на географски принцип (т.нар. геоблокиране) или други форми на дискриминация на базата на националност или местопребиваване. Това е записано в поправките на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, които бяха публикувани в Държавен вестник и вече влязоха в сила.

Контрол по спазването на забраната за геоблокиране у нас ще оказва Комисията за защита на потребителите. 

Регламентът за забрана на дискриминацията по географски признак в рамките на ЕС влезе в сила в края на 2018 г. Целта е да не се срещат сайтове, които не допускат достъп на географски принцип или пренасочват потребителите само защото те - или издателят на кредитната им карта, са от друга държава. 

Достъп до стоки и услуги без ограничение

Когато клиент купува дрехи, маратонки или телефони , които търговецът не доставя до неговата държава, той има право на доставка в държавата членка, в която търговецът предлага доставка, по същия начин, както и местните клиенти. Това означава, че дадена стока може да се поръча от всеки електронен търговец в ЕС, но организирането на доставката няма да е задължение на продавача, а на българския потребител.

Ако клиент отиде на място друга държава членка, за да купи дадена услуга (например да посети концерт, да наеме кола или да отседне в хотел), той има същите права  и трябва да бъде третиран по същия начин като гражданите на съответната държава. Това означава, че ако българско семейство отиде във Франция и иска да разгледа даден парк, то ще може да купи и да се възползва от отстъпка за семейни билети, ако такава отстъпка е гарантирана за френските семейства.

Важно е да се има предвид, че услугите, свързани със защитено с авторско право съдържание (например музика, филми, електронни книги), както и финансовите, аудиовизуалните, транспортните, здравните и социалните услуги са изключени от обхвата на регламента.  Освен това търговците могат да предлагат стоките си на различни цени за различните държави (пазари).

Нашият опит

Макар и на този етап сигналите да са малък брой, ЕПЦ България вече има положителен опит в разглеждането на оплаквания, свързани с геоблокиране. Българка има проблеми при поръчката на дрехи от сайт, регистриран във Великобритания – търговецът оказва да приеме българска кредитна карта за плащане, независимо, че дава адрес на доставка на територията на Великобритания. С помощта на нашите колеги във Великобритания и преговори с търговеца става ясно, че сайтът е променен и това ограничение е премахнато, а потребителката успява да направи поръчката.

Потребителка от България купува зърнена закуска, в София, на гърба на която има талон за 50% отстъпка от входа на различни увеселителни паркове в Европа, един от които е в Италия. Впоследствие става ясно, че този талон важи за определени страни от ЕС и Турция, но не и за клиенти от България. След нашата намеса дамата получава потвърждение от увеселителния парк, че става дума за недоразумение и те не биха искали да ограничат посетителите от която и да е страна в ЕС.

 

Ако и вие сте засегнати от дискриминация на база географски признак при трансгранични покупки, може да се обърнете към Европейски потребителски център за безплатна помощ и съдействие.

 

(прессъобщение)