Това показва доклад на Европейската комисия за 2018 г.

 

Някои играчки имат и тъмна страна. За поредна година именно това са продуктите, които са начело в списъка с опасни стоки. Това показва докладът на Европейската комисия за 2018 г. относно Safety Gate за опасни продукти.

От документа е видно, че през изминалата година органите са изпратили 2257 сигнала за опасни продукти в рамките на системата. Най-често са били подавани предупреждения за детски играчки (31%), следвани от моторни превозни средства (19%) и облекла, текстилни изделия и модни артикули (10%), като основните рискове са били химически рискове и рискове от наранявания (всеки по 25%), както и рискове от задушаване за деца (18%). Данните за България показват, че трите категории, в които най-често са били подавани сигнали за опасни стоки са - облекло и текстилни материали, декоративни артикули и запалки. 

Изземването на продукти е една от най-често срещаните мерки за намаляване на рисковете, свързани с опасни продукти, но делът на успешно иззетите от потребителите продукти като цяло остава нисък. Резултатите от ново проучване по този въпрос показват, че една трета от анкетираните съзнателно продължават да използват иззети продукти, което навежда на мисълта, че уведомленията за изземване вероятно нямат голямо въздействие върху потребителите и/или че рискът не е обяснен достатъчно ясно.

 

 

Повече от половината от всички открити опасни продукти са с произход от Китай. Сътрудничеството с китайските органи в областта на безопасността на продуктите продължава да бъде приоритет, но резултатите са нееднозначни. Комисията продължава да работи с компетентните китайски органи по въпроса. Това включва повишаване на осведомеността относно правилата за безопасност на продуктите, които трябва да бъдат спазвани при продажба на продукти на потребители в ЕС.

Регистърът за опасни стоки в България може да видите на сайта на Комисията за защита на потребителите.