Как се комбинират туризмът и устойчивостта?

Вижте 7 съвета за по-добра грижа за природата, докато опознавате нови места

Туризмът и устойчивостта са възможна комбинация! Изборът на екологично устойчиво място за настаняване става все по-популярен, изгоден и удобен за потребителите, които желаят да се насладят на почивката си, като същевременно оказват  по-ниско въздействие върху околната среда. И то без да се отказват от комфорта си. Когато говорим за екосъобразно настаняване, имаме предвид онези структури, които са предвидили решения, съобразени с екосистемата от обзавеждането до използваните материали, от услугите, предлагани на гостите, до управлението на отпадъците - всичко да бъде с намалено въздействие върху околната среда.

Какво представлява устойчивото пътуване?

Според Световната организация по туризъм устойчивият туризъм е "Туризъм, който напълно отчита своите настоящи и бъдещи икономически, социални и екологични въздействия, като отговаря на нуждите на посетителите, индустрията, околната среда и приемащите общности". Това е концепция за туризма и пътуванията, който приоритизира минимизирането на отрицателните въздействия върху околната среда, местните общности и култури, като същевременно насърчава положителния принос към тези аспекти. Тази идея набира все по-голяма популярност сред хората, които обичат да пътешестват, тъй като те осъзнават екологичните и социалните последици от пътуването и се стремят да правят по-отговорни избори.

За да наречем един туризъм устойчив, той трябва:
1) Да използва оптимално ресурсите на околната среда и да съхранява основните екологични процеси, спомагайки за опазването на природното наследство и
биоразнообразието.
2) Да уважава културната автентичност на общностите и да опазва тяхното изградено културно наследство и традиционни ценности.
3) Да осигурява социално-икономически ползи за всички заинтересовани страни, които са справедливо разпределени, включително и стабилна заетост и възможности за печелене на доходи.

Защо си заслужава да се насочим към екосъобразни обекти за настаняване?
- Помагат за намаляване на емисиите и отпадъците, като използват възобновяеми енергийни източници и намаляват производството на по-малко боклук не само чрез намаляване на хранителните отпадъци, но и чрез забрана на тоалетните принадлежности за еднократна употреба и пластмасовите опаковки за еднократна употреба за нетрайни храни.
- Използването на екологично устойчиви материали, бои или почистващи препарати прави въздуха в сградите по-чист, без наличие на вредни вещества.
- Екологично чистите места за настаняване са известни с това, че храната в тях включва местни продукти. Храните и съставките с нулев пробег, освен че са по-свежи и по-здравословни, представляват основен избор за намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

Как да ги познаете?
Съществуват много места за настаняване, които претендират да са "зелени", "устойчиви" или "еко". Въпреки това е препоръчително да се внимава, тъй като докато някои от тях са наистина екологични и притежават сертификати за екологична съвместимост, други могат да използват тези етикети само като търговски трик. В това отношение те могат да се позоват на екомаркировката на ЕС – екологичен знак за качество на Европейския съюз, който отличава продукти и услуги, които като гарантират високи стандарти за ефективност, се характеризират с намалено въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл. Марката е създадена през 1992 г., а днес се регулира от Регламент (ЕО) № 66/2010, който е в сила в 27-те страни от Европейския съюз и в страните, принадлежащи към Европейското икономическо пространство - ЕИП (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн). Що се отнася до местата за настаняване, екомаркировката на ЕС отличава най-екологичните хотели, къмпинги и пансиони, които отговарят на строги екологични критерии. Всъщност има независими инспектори, които извършват редовни проверки, за да гарантират спазването на правилата. Обектите за настаняване, които желаят да получат сертификат, трябва да отговарят на 22 задължителни критерия и да получат най-малко 20 точки въз основа на критерии, които се фокусират върху определени екологични въпроси, като например прекомерното потребление на вода и енергия, управлението на отпадъците и други.

Съвети за по-устойчиво пътуване
1. Изберете екологичен транспорт като например влак, вместо пътуване с личен автомобил, когато е възможно.
- Ако все пак трябва да използвате кола, помислете за наемане на икономично или електрическо превозно средство.
- Друг вариант е да използвате споделено пътуване, за да намалите броя на превозните средства по пътя.
- При по-кратки разстояния - изберете велосипед, тротинетка или пък се разходете пеша.

2. Минимизирайте пътуването със самолет:
- Пътуването със самолет има значителен въглероден отпечатък. Опитайте се да намалите броя на полетите при организиране на вашите пътешествия. Помислете и за програми за компенсиране на въглеродни емисии от използване на полета.
- Пътувайте с по-малко багаж - така се намалява общото тегло на самолета и това може да доведе до спестяване на гориво при летене.

3. Изберете екологично настаняване:
- Потърсете хотели, хостели или ваканционни жилища под наем, които имат сертификати за устойчивост или използват екологични практики, като енергийно ефективни уреди, пестене на вода и намаляване на отпадъците.
- Помислете за престой в екохижи или места за настаняване, които подкрепят местните общности и усилията за опазване на дивата природа.

4. Намалете консумацията на енергия и вода:
- Внимавайте за потреблението на енергия и вода в хотели и места за настаняване, като изключвате осветлението, климатика и водата, когато не ги използвате.
- Използвайте повторно кърпите и спалното бельо, за да намалите водата и енергията за пране.

5. Подкрепете местни и устойчиви бизнеси:
- Яжте в ресторанти, които предлагат местна, органична и устойчиво произведена храна.
- Практикувайте отговорен туризъм с дивата природа. Избягвайте дейности, които включват животни в плен.

6. Намалете отпадъците:
- Носете бутилка вода за многократна употреба, пазарска чанта и прибори, за да сведете до минимум пластмасите за еднократна употреба.
- Изхвърлете правилно боклука си и го рециклирайте, когато е възможно.

7. Планирайте добре пътуванията си:
- Комбинирайте множество дейности или дестинации, за да намалите броя на пътуванията.
- Останете по-дълго на едно място, вместо често да прескачате между различни райони.

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати