Как да си потърсим правата в ЕС?

По-малко от 2 месеца преди изборите за Европейски парламент ЕПЦ България реши да ви представи някои от другите европейски мрежи, с които работи. С това искаме да покажем реалните ползи за това, че сме част от Европейския съюз.

Къде ми е пенсията?

Понякога на телефона на ЕПЦ звънят граждани, които са работили в други страни от ЕС, пенсионирали са се и сега очакват да получават своята пенсия в България. По една или друга причина обаче има някакъв проблем и съответно – те търсят решение. В такива случаи ние насочваме потребителите към нашите колеги и партньори от мрежата СОЛВИТ. Това е безплатна услуга, която се предоставя от офиси, свързани в мрежа, подобна на тази от Европейски потребителски центрове. Вместо срещу търговци от друга страна в ЕС, обаче проблемите, които решава, са насочени към държавни администрации. Необходимо е между гражданите/фирмите и съответната администрация да има държавна граница и съответно да е било нарушено общностно право – например неоснователен отказ от издаване на документ или срок, който не е бил спазен. Едни от най-честите проблеми, които решават от СОЛВИТ, са свързани с изплащането на пенсия при работа зад граница.

Преди дни колегите от СОЛВИТ се похвалиха с успешно решен случай, при който са помогнали жена, работила с години в Кипър. През октомври 2023 г. тя изпраща искане за пенсия, след като настъпва време да се отдаде на заслужена почивка. Тъй като не получава чаканото решение, се обръща към СОЛВИТ България за съдействие. След проверка е установено, че причината е в липсата на определени банкови данни на жалбоподателката. Щом като проблемът е изчистен, изплащането на пенсията започва веднага.

С проблеми при изплащане на обезщетение за безработица се сблъсква мъж, който работил до есента на 2023 г. в Ирландия. При завръщането си у нас той подава документи за получаване на обезщетението. От НОИ отправят искане до компетентните  ирландски институции да потвърдят осигурителните периоди, но повече от два месеца няма решение. През февруари мъжът търси съдействието на СОЛВИТ и само девет дни по-късно чаканият документ е получен и производството по отпускане на обезщетението - възобновено.

Освен подобни проблеми, експертите от СОЛВИТ могат да помогнат и при трудности, свързани с признаване на професионална квалификация, издаване на визи, разрешение за пребиваване и работа, данъчно облагане, регистрация на кола или друго превозно средство.

Как да си намеря легална работа бързо и лесно?

Европа близо до нас

Европейски потребителски център често си партнира с центровете Европа Директно в страната, като заедно организираме различни събития и лекции. Колегите от центровете Европа Директно могат да отговарят на общи въпроси за ЕС, институциите в Общността, а ако е необходимо - дори ще зададат от ваше име въпрос на експерт от Европейската комисия. Екипите на тези центрове организират дискусии и информационни кампании, свързани с въвеждането на еврото, както и да обясняват каква е ползата от това да се гласува на изборите за Европейски парламент.

 

Повече информация за други мрежи в рамките на ЕС може да намерите на сайта на Европейската комисия.

 

 

 

 

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати