Какво трябва да знаят пътниците за цифровия COVID сертификат?

Регламентът за цифровия COVID сертификат на ЕС започна да се прилага от 1 юли 2021 г., но в офиса на ЕПЦ България продължаваме да получаваме въпроси, свързани с този документ. Заради това събрахме най-важната информация.

Цифровите COVID сертификати на гражданите на ЕС и пребиваващите в Съюза вече ще могат да бъдат издавани и проверявани навсякъде в Общността, както и в някои трети държави като Норвегия, Швейцария, Сан Марино, Исландия.

Документът е цифрово доказателство, че притежателят му е ваксиниран срещу COVID-19, има отрицателен резултат от тест или е преболедувал COVID-19.

Може да бъде получен на дигитален и хартиен носител, безплатен е и важи във всички страни членки.

Ето как работи сертификатът

Цифровият COVID сертификат на ЕС ще бъде приеман във всички държави от Съюза и ще спомогне за координирано премахване на въведените ограничения. Неговото наличие обаче няма да бъде предварително условие за свободното движение.  При пътуване притежателят му по принцип трябва да бъде освободен от ограниченията на свободното движение. Страните членки следва да се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифров COVID сертификат на ЕС, освен ако те не са необходими и пропорционални с оглед на опазването на общественото здраве. 

На хартия или в телефона?

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство – например таблет или телефон. Можете да поискате документа си и на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата. Държавите от ЕС се споразумяха за общ модел, който може да се използва за електронната и хартиената версия на сертификата, за да се улесни неговото признаване. Цифровият сертификат съдържа QR код с цифров подпис с цел защита срещу фалшифициране, а също и необходимата основна информация като име, дата на раждане, дата на издаване, информация за ваксината/теста/преболедуването, както и уникален идентификатор. Тези данни остават в сертификата и не се съхраняват или запазват при проверката му в друга страна от ЕС. За целите на контрола ще се проверява само валидността и автентичността на документа - кой го е издал и подписал.

Кой може да ви издаде сертификата?

За издаването му отговарят националните органи. Информация за получаване на сертификата следва да се предоставя от националните здравни органи.  Документът може да бъде издаван от центрове за извършване на тестове, здравни органи или чрез портал за електронно здравеопазване и е на езика на съответната държава и на английски. С тази интерактивна карта можете да се информирате как да получите сертификата от съответните национални здравни органи. За всички данни за здравословното състояние отговорност носи държавата членка, която е издала даден цифров COVID сертификат на ЕС.

Как се проверява документът

При проверка на сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът. Всеки издващ орган - болница, центур за извършване на тестове, здравен орган разполага със свой собствен ключ за цифров подпис. Всички те се съхраняват в сигурна база данни във всяка държава. Европейската комисия е създала портал, чрез който всички подписи на сертификати могат да бъдат проверени в целия ЕС. Личниите данни на притежателя на сертификата не преминават прз портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис. 

По препоръка на Министерство на външните работи българските граждани да се информират оттук и на обявените на сайта телефони.


Нуждате се от информация за мерките, валидни в страната, където отивате?

При пътувания в чужбина можете да се информирате и на електронния портал „Коронавирусът - как да пътуваме“.

Ако ви предстои командировка или ваканция в друга страна в рамките на ЕС, с безплатното приложение Re-open EU, което можете да свалите на лаптопа или телефона си, ще получите информация за мерките и изискванията във връзка с пътуванията и общественото здраве в европейските страни. Информацията се актуализира често и е достъпна на 24 езика.

Ако ще пътувате със самолет, не пропускайте да се запознаете с конкретните изисквания на сайта на авиопревозвача при качване на борда на самолета. Заради проверката на сертификата на летището сте пропуснали полета си? Свържете се с обслужващото летище преди тръгване, за да се осведомите дали е възможно да бъдете обслужени дистанционно и предварително се погрижете да се информирате на сайта на авиокмпанията, с която летите, колко рано трябва да се чекирате и да бъдете на изхода за отвеждане на борда. Ако смятате, че сте спазили всички изисквания и сте представили необходимите документи, но въпреки това не са ви допуснали на борда, свържете се с авиокомпанията писмено.

Повече информация можете да откриете тук.

Изображение: https://ec.europa.eu/ 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати