Комисията и държавите членки ще обсъдят притесненията на потребителите с производителите на мобилни приложения

Европейската „икономика на мобилни приложения“ процъфтява. В нея са заети над 1 милион души и се очаква стойността ѝ през следващите пет години да достигне 63 млрд. евро. Според външната платформа за анализ на мобилни приложения Distimo източник на около 80% от приходите на доставчиците — оценявани на над 10 млрд. евро годишно — са покупки, направени от потребителите в рамките на самото приложение, за да получат достъп до специално съдържание или функции. Този тип покупки са известни като „покупки в приложение“. За да може този сектор да развие пълния си потенциал и да продължи да създава иновации, потребителите трябва да имат доверие в продуктите. В момента над 50% от онлайн игрите на пазара на ЕС са рекламирани като „безплатни“, въпреки че те често са свързани с понякога скъпи покупки в приложенията. Често потребителите не осъзнават, че харчат пари, тъй като плащанията с техните кредитни карти се извършват автоматично. Децата са особено уязвими от продажбата на „безплатни за изтегляне“ игри, които обаче не са „безплатни за игра“. В отговор на оплаквания от цяла Европа днес и утре (27 и 28 февруари) Европейската комисия ще се срещне с представители на национални правоприлагащи органи и на големи технологични компании, за да се обсъдят тези проблеми. От предприятията в сектора ще бъде поискано да се ангажират с предлагането на решения в ясен срок, за да се осигури подходяща защита на потребителите на мобилни приложения

Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, заяви: „Европейският сектор на мобилните приложения има огромен потенциал както да създава работни места и растеж, така и да подобрява нашия живот чрез новаторски технологии.За да може секторът да реализира своя потенциал, потребителите трябва да имат доверие в новите продукти. Заблуждаването на потребители очевидно е погрешен бизнес модел и също така е в противоречие с духа на правилата на ЕС за защита на потребителите. Европейската комисия ще очаква от производителите на мобилни приложения съвсем конкретни отговори на притесненията, изразени от граждани и национални организации на потребителите.“

Комисарят по политиката за потребителите Невен Мимица заяви: „Потребителите и особено децата се нуждаят от по-добра защита от неочаквани разходи за покупки в приложения. Националните правоприлагащи органи и Европейската комисия обсъждат със сектора как да се подходи към този проблем, който не само води до финансови вреди за потребителите, но и може да изложи на риск доверието в този многообещаващ пазар. Намирането на конкретни решения колкото се може по-скоро ще е от полза за всички.“

На срещите с представителите на сектора националните правоприлагащи органи от ЕС ще представят своето общо разбиране за начина на прилагане на съответните правила за защита на потребителите в тази област. Действията се ръководят от датския омбудсман по въпросите на потребителите. Франция, Обединеното кралство, Италия, Белгия, Люксембург и Литва — членове на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП), която отговаря за прилагането на правата на потребителите в ЕС — също ще участват в срещите.

Четирите най-важни проблема, които се посочват от потребителите и ще бъдат обсъдени на срещите, са:

При предлагането на игри, рекламирани като „безплатни“, потребителите не трябва да бъдат заблуждавани за истинските разходи, свързани с тези игри.

Децата не трябва бъдат убеждавани пряко да купуват елементи в игри или да искат от възрастен да им ги купи;

Потребителите трябва да бъдат подходящо информирани за условията на плащане и покупките не трябва да бъдат заплащани чрез настройки по подразбиране без изричното съгласие на потребителите.

Търговците трябва да посочват електронен адрес, на който потребителите да могат да се свържат с тях, ако имат въпроси или оплаквания.

Следващи стъпки: Срещите са възможност за Комисията и страните от ЕС да постигнат съгласие със сектора да се предприемат мерки по отношение на изразените от потребителите притеснения. Във всички случаи Европейската комисия и националните органи за прилагане на правата на потребителите ще продължат да следят ситуацията и ще предприемат всички необходими действия.

Контекст

Европейският пазар на онлайн и мобилни игри и приложения процъфтява. По приблизителна оценка през 2011 г. потребителите в Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерландия и Белгия са похарчили 16,5 милиарда евро за онлайн игри. Според външно проучване на Bitkom (асоциация, представляваща сектора на далекосъобщенията и ИКТ в Германия) само в Германия приходите от покупки в приложения са се удвоили между 2012 и 2013 г., достигайки 240 млн. евро. Над един милион от клиентите са деца и младежи на възраст между 10 и 19 години.

С Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) в ЕС (ЕО №2006/2004) националните органи за защита на потребителите се свързват в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Благодарение на тази рамка национален орган в една страна от ЕС може да поиска от орган в друга страна от Съюза да се намеси в случай на трансгранично нарушение на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството се прилага по отношение на редица правила за защита на потребителите катоДирективата относно нелоялните търговски практики или Директивата относно неравноправните клаузи в договорите.

Принципите за онлайн игрите и покупките в приложения, които британската Служба за лоялна търговия публикува на 30 януари 2014 г., са в духа на това действие.

Допълнителна информация

Обща позиция на националните правоприлагащи органи относно защитата на потребителите по отношение на приложенията игри: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/joint-projects_en.htm