Конкурс "Доброволец в европейските информационни мрежи" 2015

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Провеждане на обща програма за доброволци в шест европейски информационни мрежи (ИЦ „Европа Директно”-София, Център за развитие на човешките ресурси, Европейски потребителски център-България, EURES – България, Enterprise Europe Network – България и EURAXESS – България). Във всяка мрежа съответният доброволец осъществява по 2 седмици неплатена доброволческа дейност, по време на която се запознава с работата на различните европейски информационни мрежи.

Кампанията ще се проведе в периода 1 юни – 15 декември 2015г. До участие в нея ще бъдат допуснати двама кандидати, успешно преминали конкурса. В края на кампанията се издава сертификат, удостоверяващ доброволческата дейност, подписан от директорите на всички организации.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:
  1. Изпращане на документи на електронен адрес - interns@europe.bg в срок до 17:30 часа на 30 април 2015 година.
  2. Провеждане на събеседване с преминалите първия етап кандидати, което ще се състои в периода 11-13 май 2015 година.
Допълнителна информация може да получите от прикачения файл, както и по телефона на 02 986 7672.