Конкурс "Доброволец в европейските информационни мрежи"

Европейският потребителски център – България, Информационният център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, EURES – България, Информационният център на ЕС, EURAXESS – България и Enterprise Europe Network – България обявяват конкурс за участие в програма за доброволци „Доброволец в европейските информационни мрежи”