Все повече хора пазаруват онлайн, показва ново проучване на ЕК

Eвропейската комисия наскоро публикува своето издание за 2019 г. на Индекса на условията за потребителите. Индексът сочи, че общата разлика в условията за потребителите между различните региони на ЕС намалява, че потребителите са по-добре осведомени за екологичния си отпечатък и че правилата за защита на потребителите създават доверие на пазара.

  • На фона на растящото осъзнаване на затоплянето на климата и замърсяването с пластмаса в света, в проучването се констатира, че все по-голям дял от потребителите в ЕС вземат под внимание въздействието на покупките си върху околната среда. По-загрижените за околната среда потребители от ЕС са тези в южноевропейските (59 %) и в източноевропейските страни (57 %). Категорично мнозинство от търговци на дребно (71 %) смятат за надеждни твърденията за екологосъобразност, направени за продукти или услуги в техния сектор.
  • Условията за потребителите се влошават в западна Европа, но продължават да се подобряват в други части на ЕС, като южните и източните държави от ЕС намаляват разликата със средните стойности за ЕС. Въпреки това значителна остава разликата между държавата с най-високи резултати (Швеция със 71 %) и с най-ниски (Хърватия с 53 %).
  • Над 70 % от потребителите в ЕС имат доверие, че търговците на дребно спазват правата им на потребители. Като отражение на тази тенденция повече от 70 % от търговците на дребно считат, че е лесно да се съобразят със законодателството за защита на потребителите. Освен това повечето търговци на дребно в ЕС оценяват положително прилагането на законодателството в областта на безопасността на продуктите и за защита на потребителите в сектора си на дейност. Най-високите оценки са за прилагането на законодателството в областта на безопасността на продуктите, като три четвърти от търговците оценяват мониторинга, който извършват публичните органи.
  • Купуващите онлайн потребители достигнаха около 60% през 2018 г. и броят им продължава да расте въпреки големите различия, вариращи от 84% в Дания до около 20% в Румъния и България. Доверието на потребителите в пазаруването през граница от други държави от ЕС (48%) обаче е значително по-ниско, отколкото в пазаруването онлайн в собствената страна (72%).

А ако вие сте имали проблеми при пазаруване онлайн от търговци в друга държава от ЕС, Исландия или Норвегия, може да ни потърсите за безплатна помощ и съвет.

Повече информация и още статистика можем да видите в прикачения документ.

Consumers-Conditions-Scoreboard-2019_en