Европейски потребителски център и Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата проведоха семинар на тема „Нови инструменти и правила за законосъобразна търговия в интернет“. Обучението се проведе на 30 ноември 2016 г.

Лектори в семинара бяха Иван Бъчваров, главен секретар на Комисията за защита на потребителите, и Игнат Арсенов, директор на Европейски потребителски център България.
Те представиха основните изисквания и задължения към онлайн търговците по отношение на Директивата за правата на потребителите и как тя е въведена в Закона за защита на потребителите.

Интерес сред публиката предизвика темата за условията, при които търговецът има право да откаже приемане на върната стока от потребителя.
По време на дискусията се обсъдиха и различните механизми за решаване на спорове между търговци и потребители, включително и онлайн платформата на Европейската комисия за разрешаване на спорове между продавачи и купувачи.
На събитието присъстваха мениджъри продажби, търговски представители, дистрибутори и търговски агенти от фирми в различни сфери, които предлагат своите стоки и услуги онлайн. 

На снимката от ляво на дясно:
Иван Бъчваров, КЗП, Цветан Симеонов, председател на БТПП, и Игнат Арсенов, ЕПЦ.