По-добра трансгранична защита на потребителите: ЕК очаква вашето мнение

По-добра трансгранична защита на потребителите: ЕК очаква вашето мнение
Днес Европейската комисия започна консултация с потребители, организации за защита на потребителите и бизнеса с цел да прецени как най-добре да се засили трансграничната защита на потребителите. Всеки един от 500-те милиона европейски граждани трябва да се ползва със същите права на потребител, независимо дали пазарува в своята страна, в друга държава от Европейския съюз или онлайн в Европа.
Резултатите от прегледа ще бъдат взети предвид от Европейската комисия в нейната текуща и непрестанна работа за подобряване на общоевропейската мрежа от правоприлагащи органи в областта на защитата на потребителите. Тази мрежа играе изключително важна роля за това да се гарантира, че хората в целия ЕС се ползват с еднакви права, независимо къде или от кого се извършват покупките. Консултацията се провежда до 31 януари 2014 г. и е достъпна онлайн  на следния интернет адрес:
Пълния текст на съобщението до медиите, както и допълнителна информация, може да намерите в прикачените документи.