Преговарящите от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета постигнаха политическо споразумение по предложеното законодателство относно авторското право върху телевизионните и радиопрограми, съобщиха от Европейската комисия в прессъобщение до медиите.

С новите правни норми европейските радио- и телевизионни оператори ще могат по-лесно да предлагат някои предавания чрез услугите си за онлайн достъп до преки или непреки излъчвания, а операторите на услуги за препредаване ще бъдат облекчени при предлагането на повече радио- и телевизионни канали. 

Около 41 % от европейците гледат телевизия онлайн, като процентът е по-висок сред младото поколение: 50 % от европейците на възраст между 15 и 24 години гледат поне веднъж седмично. Колкото до европейците на възраст между 15 и 45 години, 19 % от тях използват услуги онлайн за радио- и телевизионно разпръскване, за да гледат телевизионни сериали и филми.

Какво ще промени Директивата за разпространението на телевизионни и радиопрограми?

  • Принцип на страна по произход: с директивата се въвежда принципът на страна по произход, за да се улесни лицензирането на права за някои предавания, които операторите могат да желаят да предлагат чрез своите услуги за онлайн достъп (услуги за симулкастинг, „догонване“ на предаване или допълване на основното предаване с предварителен преглед). Благодарение на този механизъм радио- и телевизионните оператори ще могат да предлагат онлайн във всички държави от ЕС радио- и телевизионни новинарски емисии, предавания по горещи теми, както и своите изцяло финансирани собствени продукции.
  • Препредаване: с директивата се въвежда механизъм за улесняване на лицензирането на права за препредаване на телевизионни и радиопрограми, което включва услуги за препредаване, предоставяни през интернет при определени условия. Очаква се тази мярка да допринесе за по-широкото разпространение на радио- и телевизионните канали.
  • Пряко въвеждане: Прякото въвеждане е процес, който радио- и телевизионните оператори използват все повече, за да достигнат предаванията им до техните аудитории и зрители. Новите правни норми ще гарантират адекватно възнаграждение за носителите на права, когато произведенията им се използват в излъчвани чрез пряко въвеждане предавания. От своя страна, участващите в процеса оператори и разпространители ще разполагат с правна сигурност.


Цялото прессъобщение