Кратка анкета на Европейски потребителски център

През 2015 година мрежата от Европейски потребителски центрове ще направи преглед на транграничните покупки на автомобили в Европейския съюз, Исландия и Норвегия. По специално ние се интересуваме дали сте срещали трудности. Така че не се колебайте да споделите вашия опит с нас. Вашето мнение има значение.

Моля да отговорите на трите въпроса от анкетата тук.