Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите обявиха резултатите от проучване на 207 уебсайта в целия ЕС

Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите обявиха резултатите от проучване на 207 уебсайта в целия ЕС, които предлагат стационарни или мобилни телефонни услуги, както и интернет услуги или услуги за видео и аудио стрийминг, съобщиха от ЕК в съобщение до медиите.

Според резултатите 163 от тези сайтове (или близо 80%) са евентуално в нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите. Някои от най-често срещаните проблеми, установени при проверката, са рекламата на привидно безплатни или с отстъпка пакети, които всъщност са част от пакетна оферта, както и липсата на система за разрешаване на спорове. Друго, което са забелязали проверяващите, е че уебсайтовете могат да променят едностранно условията на договора без информация или обосновка за потребителя. 

Какви са основните констатации?

  • в 50% от случаите уебсайтът рекламира пакет от услуги като безплатен или с отстъпка, когато това са само услуги, предлагани като пакетна оферта;
  • в 78,7% от случаите уебсайтът не предоставя връзка към платформата за онлайн решаване на спорове;
  • при 40,6% от сайтовете липсва описание на система за разрешаване на спорове;
  • 31,9% от сайтовете могат да променят едностранно условията на договора или характеристиките на услугата, без да информират потребителя и без да му се даде възможност да анулира договора;
  • 25,1% от уебсайтовете не предоставят ясна или достоверна информация за правилата относно компенсации и възстановяване на суми, когато предлаганата услуга не е това, за което клиентът е платил;
  • 21,7 % не предоставят ясна и изчерпателна информация относно автоматичното подновяване на договора.

 

Предстои националните органи да проучат по-обстойно тези 163 сайта с нередности и ако те бъдат потвърдени, трябва да бъдат отстранени. Органите за сътрудничество за защита на потребителите ще гарантират, като използват наличните национални процедури за правоприлагане, че уебсайтовете спазват отново правилата.

Ако имате проблеми с уебсайт на търговец, регистриран в рамките на ЕС, Исландия или Норвегия, може да се обърнете за съдействие към нас в Европейски потребителски център България.

Още информация тук