От днес пътниците, пътуващи по море или по вътрешните водни пътища в ЕС, и по- специално лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, ще се ползват от права, които са сходни с тези на пътниците, пътуващи с въздушен транспорт или с влак.

От днес пътниците, пътуващи по море или по вътрешните водни пътища в ЕС, и по-специално лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, ще се ползват от права, които са сходни с тези на пътниците, пътуващи с въздушен транспорт или с влак. Новите права включват:

  • подходяща и леснодостъпна информация, която се предоставя на всички пътници преди и по време на пътуването, както и наличие на обща информация за техните права на терминалите и на борда на корабите;
  • осигуряване на адекватна помощ (като закуски, храна и освежителни напитки и, при необходимост, настаняване за не повече от три нощи и в рамките на 80 EUR за нощ) в случай на анулиране на пътуване или закъснение с повече от 90 минути при заминаване,
  • гарантиране на избор между възстановяване на средства и пренасочване в случай на анулиране или закъснение с повече от 90 минути при заминаване;
  • обезщетение, чийто размер варира между 25 % и 50 % от цената на билета в случай на закъснение при пристигане;
  • недискриминационно третиране и специална безплатна помощ за пътниците с увреждания и за лицата с намалена подвижност както на пристанищните терминали, така и на борда на корабите, и финансово обезщетение при погиване или повредено тяхно оборудване за придвижване;
  • въвеждане от страна на превозвачите и операторите на терминали на механизми за разглеждане на жалбите на пътници;
  • назначаване на независими национални органи, отговарящи за прилагането на разпоредбите, ако е необходимо чрез налагането на санкции.
След приемането на Регламента за правата на пътниците по вода, е обновено и мобилното приложение за незабавна проверка на място на своите права, разпрорстранено от ЕК.