Седем потребителски организации от 5 държави ЕС разработиха специална обучителна програма за по-възрастните потребители.  Организации от Испания, Словения, България, Гърция и Румъния реализираха проекта COL-SUMERS. От страна на нашата държава се включва Българска национална асоциация "Активни потребители". Целта е да помогнат на едни от най-уязвимите групи - възрастните хора, да се справят с предизвикателствата при ползване на онлайн платформи за споделено потребление - например, когато правят резервация за нощувка или използване на кола. 

 В рамките на проекта е разработена иновативна програма за обучение, която включва:

- Обучителни материали, насочени към възрастни хора, за да придобият всички необходими знания и умения относно съвместното потребление, по теми като настаняване и резервация, рециклиране, мобилност, общи стоки, благосъстояние, вода и енергия, устойчивост.

- Проектирани дейности за обучение чрез опит - група от дейности за обучение в рамките на Програмата за обучение, които се основават на практическо обучение и опит.

- Платформа за електронно обучение - Платформа за електронно обучение и електронно обучение в подкрепа на прилагането на методологията за обучение, достъпна на: https://platform.col-sumers.eu

Всички материали, платформата за електронно обучение и специалния уебсайт са достъпни на шест езика за съответните държави - румънски, испански, български, словенски, гръцки, както и на английски език.

За да направим Програмата за обучение постоянно достъпна за възрастните хора, в рамките на организации от всяка от петте държави, ние разработихме четири звена COL-SUMERS - които в дългосрочен план през следващите години ще действат като центрове за подкрепа, за да достъпа на обществеността, да предложат специализирана подкрепа и да разширяват въздействието на програмата за обучение, обясниха от "Активни потребители".