Прессъобщение за дейността на ЕПЦ България през 2011

През 2011 година ЕПЦ е разгледал 20% повече жалби от предходната година

Общ преглед на случаите на ЕПЦ през 2011

През 2011 година ЕПЦ България е получил 883 сигнала от потребители, което представлява ръст с почти 20% в сравнение с 2010 година. Това увеличение показва, че потребителите в по-голяма степен са се възползвали от предимствата на общия пазар на ЕС и са пазарували повече от търговци извън България и съответно потребителите с местожителство в друга държава са купували от български търговци. За ръста допринасят повишената информираност на потребителите и желание да подадат жалба, както и повишеното доверие в институциите, ангажирани с потребителска защита в България.

280 от общо получените сигнали, или около 31% са въведени като „информационни запитвания”. Това значи, че  на потребителите е предоставена информация относно законодателството, те са препратени към друг компетентен орган или сме им предоставили информационни материали.  Други 603 потребители са подали жалба срещу търговец, регистриран в друга държава членка на ЕС, Исландия или Норвегия. Във всички тези случаи ЕПЦ България е предоставил съдействие и съвети на потребителите, така че те да разрешават проблема си, като в 268 случая се е наложило ЕПЦ България да се намеси директно, като приеме жалбата и я изпрати до колегите си в другата държава за получаване на допълнителна информация и за директно свързване и преговаряне с търговеца за решаване на възникналия спор. Същевременно колегите от други потребителски центрове са регистрирали 335 жалби срещу български търговци, като от тях в 68 случая се е наложило ЕПЦ България да се свърже с търговеца и да преговаря за успешното решаване на проблема.

Обобщено ЕПЦ България е обработил 883 сигнала, от които 280 информационни запитвания и 603 жалби - от български потребители (268) и срещу български търговци (335). 

През 2011 година ЕПЦ България е разгледал общо 603 трансгранични оплаквания. От тях най-голям дял – 43% имат оплакванията относно проблеми със самолетни пътувания и багажи.  Повишеният брой оплаквания против авиокомпании се дължи на извънредните обстоятелства през 2010 година, които причиниха нарушения в полетите – обилните снеговалежи по Коледа и Нова година. На второ място с дял от 25% се нареждат жалбите относно покупката на козметични продукти. Това се дължи предимно на оплаквания на чуждестранни потребители срещу български търговци, предлагащи козметика по интернет от френски и английски сайтове.

7,5% от оплакванията са свързани с покупка на дрехи и обувки, 5% с комуникационните услуги, 5% с услуги в областта на културата, спорта и отдиха и 3% с покупката на автомобили.

Резултат от разгледаните жалби

По отношение на резултата от разгледаните жалби трябва да се отбележи, че 53% от случаите са разрешени успешно. ЕПЦ България е спестил на потребителите общо 59 994 лева. 4,5% от случаите сме препратили към друг орган, компетентен да разгледа спора – държавен орган, съд, арбитраж или друг. 38% от случаите сме закрили без да се намери решение. Спрямо 2010 година прави впечатление, че съществено намалява процентът на случаите, които сме закрили без решение – с малко повече от 5%.
Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати