Re-open EU: Приложение и сайт дават информация за движението в ЕС

Европейската комисия пусна в действие уебплатформа за информация и съвети и за движението и туризма в цяла Европа. Платформата Re-open EU  ще осигурява в реално време данни за границите и за наличните транспортни средства и туристически услуги в държавите членки на ЕС. Там потребителите ще могат да намират и сведения относно ограниченията за пътуване, мерките в областта на общественото здраве и безопасността (например спазване на отстояние между хората и носене на предпазни маски), за да могат да планират по-лесно своите почивки и пътувания през лятото.

Платформата може да се ползва на компютър или да се свали като мобилно приложение за телефон. Достъпът може да се осъществява на всички официални езика на ЕС.

По този повод комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: След седмиците на ограничителни мерки сега вътрешните граници на ЕС се отварят отново. Уебсайтът Re-open EU, който пускаме в действие днес, ще осигурява на пътуващите лесен достъп до информация, за да им помогне да планират пътуванията си спокойно и да избегнат рискове. Той ще бъде в услуга и на собствениците на малки ресторанти и хотели, както и на градовете в цяла Европа — те ще могат да почерпят вдъхновение от вече разработени иновативни решения.

Мария Габриел, комисарят, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, както и за Съвместния изследователски център (JRC), каза следното: Европа разполага с огромно културно наследство, което е едно от най-важните ни преимущества. Но тъй като през последните месеци не може да се пътува и повечето места са затворени, културата и туризмът бяха засегнати сериозно. Платформата Re-open EU предоставя най-необходимата актуална информация, така че отново да започнем да опознаваме Европа безопасно.

Платформата ще предлага информация и относно схемите с ваучери за патронаж: чрез тях потребителите могат да подкрепят своите любими хотели или ресторанти, като си купят ваучери за престой или консумация, които да използват в бъдеще, когато те отново отворят вратите си. По този начин ще се допринесе за възстановяването на сектора, когато ограниченията отпаднат и границите се отворят отново.

Още информация тук