Експерт на ЕПЦ България изнесе лекция на тема "Онлайн платформата за решаване на спорове"

Експерт на ЕПЦ България изнесе лекция на тема "Онлайн платформата за решаване на спорове към Европейската комисия и добри практики" по време на конференция Е-commerce 4.0, организирана от сп.Enterprise. Събитието се проведе на 28 септември в София и беше посветено на онлайн бизнеса, електронни магазини и разплащателните системи.

„Хубаво е информацията да бъде ясна и достъпна, да се обяснят начините за рекламация и връщане. Приемливо е да има разумен срок за отговор по даден въпрос – който трябва да е между 7-10 дни. Сайтът ви трябва да разполага и с информация за органите за решаване на спорове - да е ясно кои са те, къде и как могат да бъдат намерени", посъветва онлайн  търговците в залата Атанас Начков, юрист в ЕПЦ.
„Не пренебрегвайте жалбите на потребителите, защото лесно те могат да бъдат отнесени на по–горна инстанция.“, напомни съветникът в потребителския център.


Сред другите лектори беше  Павел Бандура, който оглавява маркетинговите дейности на Google за България. Той представи съвременните тенденции в дигиталния свят и по-специално това, което се случва в  нашата страна.