Европейската комисия провежда обществено допитване относно заплащане на такси за използване на пътната инфраструктура, като може да дадете Вашето становище до 4 ноември 2012

Европейската комисия провежда обществено допитване относно заплащането на такси за използването на пътната инфраструктура. Това допитване е част от подготвителната работа, за да проучи възможностите за възможни нови инициативи на Комисията за събиране на пътни такси през 2013 г.

Въпросникът по интернет ще бъде онлайн до 4 ноември на следния линк http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2012-11-04-roadcharging_en.htm.

Въпросите са групирани в четири теми:
- Недостатъчните инвестиции в поддържането на транспортната инфраструктура;

- Неефективно използване на инфраструктурата;

- Съединяване на несъвместими пътни системи за таксуване в ЕС и

- Липса на прозрачност и риск от дискриминация в начина, в която се определят, актуализират и събират таксите за изминат участък.


Четвъртият елемент на допитването е от най-пряк интерес за трансграничните потребители, въпреки че и трите други аспекти са свързани със защитата на потребителите.

Ще бъдем благодарни, ако отделите време, за да изразите своето становище.

ЕПЦ България