Търсим си доброволци! Информационният център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, EURES – България, Enterprise Europe Network – България и EURAXESS – България обявяват конкурс

Ако сте студенти, минимум втори курс, може да кандидатствате като си изпратите биография и мотивационно писмо на interns@europe.bg до 13 май 2016 г. Одобрените кандидати ще минат и през шестте европейски мрежи. При възможност на успешно преминалите програмата доброволци ще се предлага участие в допълнителни дейности на организациите, включително и с възможност за заплащане.
Повече информация вижте в прикачения документ.