60% от жалбите са за електронна търговия, което показва засилваща се тенденция за пазаруване онлайн.

На 19.02.2013 година в Европейския парламент, в рамките на събитие, организирано от г-н Малкълм Харбър, председател на комитета по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO), Тонио Борг, комисар по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите, представи резултатите от годишния доклад за 2012 на Европейските потребителски центрове (ЕПЦ). Докладът показва, че всяка година все повече и повече потребители се възползват от услугите, предоставяни от Европейските потребителски центрове, които са съфинансирани от Европейската комисия и от националните органи във всички държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия. През 2012 г. на Европейските потребителски центрове в целия Европейски съюз са получили повече от 72 000 запитвания и оплаквания от потребителите за покупка зад граница в страна от ЕС, Норвегия или Исландия. От 32 000 действителни случаи за подаване на жалби, около 60% са за електронна търговия, което показва засилващата се тенденция да пазаруват онлайн. Около една трета са свързани с транспортния сектор, а 22% от тях се отнасят до въздушния транспорт. В сравнение с предишни години, проблемна област през 2012 г. се оказа закупуването на нефармацевтични медицински изделия, терапевтични уреди и оборудване. Това се дължи на засилващата се тенденция да се продават такива продукти онлайн често с подвеждащи или неоснователна здравни претенции, с хапчета за отслабване, които са отличен пример. През 2012 г. повече от половината от оплакванията, изискващи намеса от ECC към търговеца, са били решени по доброволен начин или предадени на други организации: 45% от жалбите бяха успешно приключени, след като ЕПЦ постигна извънсъдебно споразумение с търговеца и 13 % бяха предадени на други организации (например орани за алтернативно разрешаване на спорове, правоприлагащи органи или съдилища). На опростените оплаквания ЕПЦ даде съвети на потребителите за това как да търсят правата си сами. Годишният доклад прави преглед на дейностите на ECC-Network през 2012 г. и подчертава някои от успехите. ECC е европейска мрежа, която предоставя на европейските граждани безплатни консултации и помощ за потребителите при трансгранични проблеми, например когато пътуват или чрез електронна търговия. ECC-Net обхваща 29 страни (всички държави-членки на ЕС плюс Норвегия и Исландия). За повече информация, включително пълната ECC-Net Годишен доклад 2012 натиснете тук.