За нас

Помощ и съвети за потребителите в Европа

 

Европейски потребителски център България предлага безплатна индивидуална помощ за потребители, които имат проблеми с покупки зад граница в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство.

ЕПЦ България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), която обхваща 30 центрове във всички държави в ЕС, както и в Исландия, Норвегия и Обединеното кралство. Центровете предлагат безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които имат проблеми с трансгранични сделки в друга държава от мрежата.

Мрежата помага на гражданите да наложат спазването на своите потребителски права и да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.

Европейският потребителски център се съфинансира от Европейската комисия и от българското правителство.  Центърът в България е към Комисията за защита на потребителите.