Кога може да помогне ЕПЦ България?

За да може да се намеси ЕПЦ България и да Ви съдейства при потребителски спор, е необходимо:

Вие да живеете в България.

Вашата жалба да е насочена срещу търговец в друга държава в ЕС, Норвегия, Исландия или Обединеното кралство.

Вие да сте закупили от търговеца стоката или услугата в качеството си на потребител като физическо лице, а не като фирма.

Да сте опитали да се свържете с търговеца писмено (по имейл, електронна форма, писмо и др.) по отношение на вашия проблем, доколкото е било възможно.

Как да подадете жалба до ЕПЦ България?

ЕПЦ България трябва да получи всички документи при подаване на жалбата, за да създаде досието по вашия случай, например:

  • Доказателство за покупка или резервация
  • Доказателство за плащане
  • Кореспонденция с другата страна

Ако смятате, че има друга информация или документи, които са от полза за вашия случай, моля да ги приложите.

В случай че жалбата е подадена чрез адвокат, ще бъде необходимо и изрично волеизявление от страна на потребителя, че той е запознат с факта, че нашите услуги са безплатни. 

За да се избегне дублирането на случаи и по този начин забавянето им, моля изпращайте само в един общ имейл всички документи по Вашата жалба. Ограничението за размера на всеки файл е до 10 МВ.

Какво може да направи ЕПЦ България?

След като анализираме вашата жалба, ние ще Ви предоставим помощ и съвети, за да постигнете споразумение с търговеца. Доброволно решение е възможно само, ако търговецът желае да се включи в преговорите. Нито един център от мрежата не може да задължи дадена компания да отговори положително. Инструктивният срок за работа по жалбата е 70 дни.

Прочетете нашата Харта на клиента, за да разберете повече какво може да очаквате от ЕПЦ България. Вижте как са защитени вашите лични данни в Правната информация.