Големи закъснения? Анулиран полет? Грижи от авиопревозвача? Отказан достъп на борда? Изгубен или повреден багаж? Според законодателството на ЕС вие имате права като пътник, ползващ въздушен транспорт. Запознайте се с тях и потърсете помощ и съдействие от Европейския потребителски център в България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  • Европейското законодателство се прилага, ако полетът ви заминава от държава-членка на ЕС, Исландия или Норвегия, или ако полетът ви пристига в една от тези държави с авиопревозвач, регистриран в тях.

ОСНОВНИ ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ

Големи закъснения 

  • Имате право да ви бъде възстановена стойността на билета, ако закъснението е повече от пет часа, но само ако решите да не продължите пътуването си.
  • Имате право на грижи, ако закъснението е: два или повече часа за полети до 1500 км; три или повече часа за по-дълги полети в ЕС или полети между 1500 и 3500 км; четири или повече часа за полети над 3500 км извън ЕС.

Анулиран (отменен) полет 

  • Имате право на парично обезщетение между 125 и 600 евроосвен ако не сте били информирани за анулирането 14 дни предварително, или ако ви е предложено премаршрутиране с часове, близки до първоначалните, или ако авиопревозвачът може да докаже, че анулирането се дължи на извъредни обстоятелства.

 

Отказан достъп на борда 

  • Имате право на обезщетение между 125 и 600 евро в зависимост от разстоянието на полета и продължителността на закъснението.

В зависимост от обстоятелствата, ако вашият полет е отменен или закъснял, или ако ви е отказан достъп на борда, вие може да имате право на грижи (храна и напитки, телефонно обаждане и нощувка, ако е необходимо). В случай на отказан достъп на борда или анулиране на полета може да ви предложат да продължите пътуването си или да ви бъде възстановена стойността на билета. 

Научете повече за вашите права и ако вашият проблем е с авиокомпания, регистрирана в Република България, потърсете съдействие от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация".