ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ
  • Внимателно проверете какво покрива застраховката и какво не. От това зависи каква сума може да ви бъде удържана от кредитната карта при щети по автомобила.

 

  • Поинтересувайте се за правилата при възникване на повреда в автомобила или настъпване на пътно произшествие.

 

  • В приемо-предавателния протокол трябва да бъдат отбелязани всички видими щети по автомобила.

 

  • Ако колата се повреди, следвайте инструкциите и не се опитвайте да я поправяте сами или за ваша сметка без предварителното съгласие на компанията.

 

  • В случай на произшествие уведомете незабавно полицията и компанията и следвайте техните инстукции.