60% от хората в ЕС пазаруват стоки и услуги онлайн

Все повече хора си организират почивка или транспорт по интернет

Делът на лицата между 16 и 74 години в ЕС, които поръчват или купуват стоки или услуги по интернет, продължава да нарастват. През 2018 г. той е бил  60%, което е увеличение с 13% в сравнение с 2013 година. Това показват данни на Евростат

През 2018 г. делът  на хората между 16 и 74 години в страните от ЕС, които са използвали сайт или приложение, за да организират своята почивка и се настанят у друго (частно) лице, е 19%. Най-висок е този дял в Люксембург, където стига 44%, а най-нисък в Чехия (5%) и в Кипър (3%). За България статистиката показва, че почти всеки десети (9%) е правил онлайн резервация по този начин. В много случаи става дума за запазване на място за настаняване чрез специализирани сайтове и посредници, които дават възможност на частни лица да споделят достъпа до места за настаняване като Airbnb, Lovehomeswap или Couchsurfing.

В проучването има данни и за хората, които са използвали сайт или приложение, за да наемат транспорт от друго лице. Този тип услуги обикновено са по-рядко срещани в сравнение с резервирането на почивки, но отново често се провеждат чрез специализирани сайтове или приложения (например Liftshare, UberPool или Wundercar). Делът на хората в ЕС, които пристъпват към подобни услуги, е 8%. Естония е държавата в ЕС, където делът на потребителите, които използват сайт или приложение, за да организират транспортна услуга е най-висок - 23%.