Кога може да помогне ЕПЦ България?

За да може да се намеси ЕПЦ България и да Ви съдейства при потребителски спор, е необходимо:

Вие да живеете в България.

Вашата жалба да е насочена срещу търговец в друга държава в ЕС, Норвегия, Исландия или Обединеното кралство.

Вие да сте закупили от търговеца стоката или услугата в качеството си на потребител като физическо лице, а не като фирма.

Да сте опитали да се свържете с търговеца писмено (по имейл, електронна форма, писмо и др.) по отношение на вашия проблем, доколкото е било възможно.

Как да подадете жалба до ЕПЦ България?

ЕПЦ България трябва да получи всички документи при подаване на жалбата, за да създаде досието по вашия случай, например:

  • Доказателство за покупка или резервация
  • Доказателство за плащане
  • Кореспонденция с другата страна

Ако смятате, че има друга информация или документи, които са от полза за вашия случай, моля да ги приложите.

В случай че жалбата е подадена чрез адвокат, ще бъде необходимо и изрично волеизявление от страна на потребителя, че той е запознат с факта, че нашите услуги са безплатни. 

За да се избегне дублирането на случаи и по този начин забавянето им, моля изпращайте само в един общ имейл всички документи по Вашата жалба. Ограничението за размера на всеки файл е 8 МВ.

Какво може да направи ЕПЦ България?

След като анализираме вашата жалба, ние ще Ви предоставим помощ и съвети, за да постигнете споразумение с търговеца. Доброволно решение е възможно само, ако търговецът желае да се включи в преговорите. Нито един център от мрежата не може да задължи дадена компания да отговори положително.

Прочетете нашата Харта на клиента, за да разберете повече какво може да очаквате от ЕПЦ България. Вижте как са защитени вашите лични данни в Правната информация.