ПАКЕТНИ ПОЧИВКИ

В България туристическите фирми трябва да се съобразяват с разпоредбите на Закона за туризма. Там са определени задълженията на организаторите на пакетни почивки, както и какво може да направите, ако не сте доволни от почивката.

ПАКЕТНИ ПОЧИВКИ

Какво е пакетна почивка?

Пакетната почивка е тази, която включва поне две от следните услуги:

  • транспорт
  • настаняване
  • допълнителни туристически услуги - например местна обиколка с екскурзовод

Този тип почивка се ангажира предварителнои се продава на обща цена, тоест вие плащате за всичко заедно. Тя също трябва да е с продължителност от поне 24 часа или да включва нощувка.

(!) Внимавайте! Не всички туристически пътувания се закрилят от разпоредбите за пакетни почивки - например, ако вие сами си направите пакет като резервирате от различни доставчици транспорт и настаняване.  

 

 


Как да изберем почивка?

Застраховка при пътуване

 

  • Туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" при пътувания извън страната.

Предоставяне на информация преди сключване на договора 


Туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация:

  • за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и
  • информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

Предоставяне на информация преди пътуването

 

Най-късно 7 дни преди пътуването търговецът е длъжен да ви предостави информация относно:

  • маршрута - време и място на междинни спирки и връзки, вида на транспортното средство
  • името и адреса на своя представител на посещаваното място
  • застраховките, свързани с изпълнението на договора

Научете повече за вашите права и ако вашият проблем е с туроператор, регистриран в България, потърсете съдействие от Комисията за защита на потребителите.