ЕК предлага да се увеличи защитата при туристическите пътувания

Европейската комисия иска по-добра защита на туристите, по-ясни правила за пакетните почивки и по-добър достъп до информация за хората, които пътуват. Целта е  да се изяснят правилата за възстановяване на разходите, когато полетите или мултимодалните пътувания се резервират чрез посредник, така че пътуващите да бъдат по-добре защитени при отмяна на пътуването, например. Освен това се цели да се ограничат проблемите при пътувания, особено тези, които включват различни пътнически услуги или използването на различни видове транспорт, за да се стигне до крайната точка.

Някои от най-важните предложения за промени:

1. Засилени права на пътниците

В предложението относно правата на пътниците в контекста на мултимодалните пътувания за първи път се определят нови правила за защита на пътниците, използващи различни видове транспорт, като автобуси, влакове и самолети, когато всички те се извършват в рамките на едно пътуване. Хората ще се ползват с правото на по-добра информираност преди и по време на такива пътувания, включително относно минималното време за връзка между различните транспортни услуги. Освен това когато са закупили мултимодално пътуване по силата на един договор за превоз, те ще имат право на помощ от превозвача в случай на пропуснати връзки.

Специално внимание се обръща на потребностите на пътниците с увреждания или с намалена подвижност.

2. Защита на пътуващите при пакетно туристическо пътуване

С преразглеждането на Директивата за пакетните туристически пътувания от 2015 г. защитата на пътуващите при пакетно туристическо пътуване в бъдеще ще бъде по-ефективна, по-специално при кризисни ситуации. Очаква се например да се изяснят правилата за възстановяване на суми, ако туристическа агенция или посредник резервира полета. Организаторите на пакетни туристически пътувания ще имат право на възстановяване на средствата от доставчиците на услуги в срок от 7 дни. Това ще им позволи от своя страна да възстановят средствата на клиентите си в рамките на общо две седмици.

Пътуващите, на които се предлага ваучер, пък ще трябва да получават ясна информация, че могат да настояват за възстановяване на средствата и ще бъдат информирани за характеристиките на ваучера, преди да го приемат. Стойността на тези ваучери ще се възстановява автоматично, ако те не бъдат използвани преди края на срока им на валидност. 

Почиващите ще трябва да получават и много ясна информация за това дали дадена комбинация от пътнически услуги представлява туристически пакет, кой носи отговорност в случай на проблеми, както и за правата им в подобни случаи.

3. По-добри информационни услуги за мултимодални пътувания

Мултимодалността или комбинацията от видове транспорт може да намали общите емисии от транспорта, като позволи на пътниците да избират най-ефективния и устойчив вид транспорт. Целта е пътниците да намират по-лесно информация в реално време за различните видове транспорт и да имат достъп до актуална информация в реално време по време на пътуването, например относно закъснения и отменени пътувания. Ще има и нови видове информация — като например дали във влака има места за велосипеди, и относно достъпността, включително за пътници с увреждания или с намалена подвижност. 

 

Снимка Porapak Apichodilok

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати