Помощ и съвети за потребителите в Европа

Европейски потребителски център България предлага безплатна индивидуална помощ за потребители, които имат проблеми с покупки зад граница в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство.

ЕПЦ България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), която обхваща 29 центъра във всички държави в ЕС, както и в Исландия и Норвегия, като работим и с Международния потребителски център в Обединеното кралство. Центровете предлагат безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които имат проблеми с трансгранични сделки в друга държава от мрежата.

Мрежата помага на гражданите да наложат спазването на своите потребителски права и да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.

Европейският потребителски център се съфинансира от Европейската комисия и от българското правителство.  Центърът в България е към Комисията за защита на потребителите.

 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и становища са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за малки и средни предприятия (EISMEA). Нито Европейският съюз, нито органът за финансиране могат да бъдат отговорни за тях.