За нас

Безплатна, индивидуална помощ за потребители, които имат проблеми с покупки зад граница в ЕС, Исландия или Норвегия

 

Мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net) обхваща 30 центрове във всички 28 държави — членки на ЕС, в Исландия и Норвегия. Центровете предлагат безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които имат проблеми с трансгранични сделки в друга държава от мрежата.

 

Мрежата помага на гражданите да наложат спазването на своите потребителски права и да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.