• Свали
    За колегите от ЕПЦ Германия е необходимо да имат пълномощно, за да започнат да водят преговори с фирмите в тяхната държава. За целта трябва да се свали приложения файл, а потребителите да го попълнят като напишат двете си имена. За адрес е достатъчно да се уточни България, а като основание – да се даде номера на случая от нашата система. Насрещната страна е търговецът, от където е купена стоката. Всички данни трябва да бъдат написани на латиница и документът да бъде подписан собственоръчно.