АВТОБУС

Общи положения

Регламент 181/2011 определя правата и обезщетенията, които се полагат на пътниците, пътуващи с градски и междуградски автобуси. Регламентът се прилага за пътници, ползващи редовни превози, когато точката на качване или слизане на пътниците се намира на територията на държава-членка на ЕС. 

 

Права, които имат приложение само по отношения на пътувания от 250 или повече километра

Европейското законодателство регламентира предимно пътуванията на дълги разстояния – от 250 или повече километра

  • В случай на смърт или нараняване и загуба или повреда на багаж в резултат на пътно транспортно произшествие пътниците имат право на обезщетение. Всяка държава-членка има право да определи максимална сума за обезщетението, но тя не може да бъде по-малка от 220 000 евро на пътник или 1200 евро на единица багаж;
  • Лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност имат право на безплатна помощ в определените автогари, както и на помощ на борда на превозното средство;
  • В случай на произшествие автобусната компания трябва незабавно да осигури практическа помощ (храна, напитки и ако е необходимо - максимум две нощувки в хотел за цена не повече от 80 евро на нощувка);
  • В случай на резервация на повече места, отколкото са налични, отмяна или закъснение с повече от 2 часа превозвачът трябва да предложи на пътниците избор между възстановяване на платената цена за билета и транспорт до крайната дестинация по друг маршрут. Ако превозвачът не изпълни това свое задължение, то той трябва да плати обезщетение в размер от 50% от стойността на билета.
  • В случай на закъснение при заминаване с повече от 90 минути или отмяна на пътуване, което продължава по разписание повече от 3 часа, пътниците имат право на възстановяване на платените от тях закуски, храна или напитки. Ако е необходимо пътниците имат право на настаняване за две нощувки в хотел на цена максимум до 80 евро на нощувка. Това обезщетение обаче отпада, ако превозвачът може да докаже, че отмяната, съответно закъснението, се дължат на непреодолима сила – тежки атмосферни условия или сериозни природни бедствия;  

Основни права за всички пътувания

Всички пътници, пътуващи с градски и междуградски автобуси, имат еднакви основни права, независимо от разстоянието на което пътуват и тези права включват:

  • Забрана за дискриминация на основата на националност;
  • Забрана на дискриминацията по отношение на лицата с увреждания и с намалена подвижност и финансово обезщетение в случай на загуба или повреда в резултат на произшествие;
  • Основни правила за пътната информация за всички пътници преди и по време на пътуването;
  • Право на обща информация за правата на пътниците на терминалите и в Интернет.

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати