Airbnb вече ще показва всички такси в цената за наем

Платформата се съгласи с изискванията на Европейската комисия

Европейската комисия обяви, че в резултат на преговорите с платформата за онлайн резервации Airbnb, посредникът е подобрил и изяснил напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите. Промените са в отговор на призива на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС от юли 2018 г.

Основните подобрения и промени са следните, пише в прессъобщението на Европейската комисия

  • При търсения на жилищно настаняване с избрани дати потребителите виждат общата цена на страница с резултати, включително всички приложими задължителни налози и такси (като например такси за обслужване, почистване и местни данъци). Вече няма да има изненадващи задължителни такси, които се появяват в страниците на по-късен етап;
  • Airbnb ясно разграничава дали дадена оферта за настаняване е пусната на пазара от домакин, който е частно лице, или от професионалист;
  • Airbnb предоставя на своя уебсайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и цялата необходима информация във връзка с уреждането на спорове.

От Airbnb също така преразгледаха своите условия за ползване на услугата, в които:

  • поясняват, че потребителите могат да заведат дело срещу Airbnb в съдилищата в своята страна на пребиваване;
  • зачитат основните законни права на потребителите да завеждат дело срещу домакина в случай на телесно увреждане или други щети;
  • се задължават да не променят едностранно реда и условията, без предварително ясно да информират потребителите и без да им дадат възможност да анулират договора.

Цялото прессъобщение тук