Airbnb вече ще показва всички такси в цената за наем

Платформата се съгласи с изискванията на Европейската комисия

Европейската комисия обяви, че в резултат на преговорите с платформата за онлайн резервации Airbnb, посредникът е подобрил и изяснил напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите. Промените са в отговор на призива на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС от юли 2018 г.

Основните подобрения и промени са следните, пише в прессъобщението на Европейската комисия

  • При търсения на жилищно настаняване с избрани дати потребителите виждат общата цена на страница с резултати, включително всички приложими задължителни налози и такси (като например такси за обслужване, почистване и местни данъци). Вече няма да има изненадващи задължителни такси, които се появяват в страниците на по-късен етап;
  • Airbnb ясно разграничава дали дадена оферта за настаняване е пусната на пазара от домакин, който е частно лице, или от професионалист;
  • Airbnb предоставя на своя уебсайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и цялата необходима информация във връзка с уреждането на спорове.

От Airbnb също така преразгледаха своите условия за ползване на услугата, в които:

  • поясняват, че потребителите могат да заведат дело срещу Airbnb в съдилищата в своята страна на пребиваване;
  • зачитат основните законни права на потребителите да завеждат дело срещу домакина в случай на телесно увреждане или други щети;
  • се задължават да не променят едностранно реда и условията, без предварително ясно да информират потребителите и без да им дадат възможност да анулират договора.

Цялото прессъобщение тук

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати