На 31 януари 2020 г. Великобритания ще напусне Европейския съюз. След това започва т.нар. преходен период. Този период беше договорен като част от Споразумението за оттегляне и ще продължи най-малко до 31 декември 2020 г. Дотогава всичко ще продължи както и до сега, що се отнася до гражданите, потребителите, студентите, предприятията и инвеститорите както в ЕС, така и във Великобритания. Обединеното кралство вече няма да бъде представлявано в институциите и службите на ЕС, но европейското законодателство все още ще се прилага на Острова.

Преходният период започва на 1 февруари 2020 г. и ще приключи на 31 декември 2020 г., освен ако не се вземе изрично решение за удължаването. Такова решение може да бъде взето преди 1 юли и то само веднъж, а удължаването на преходния период може бъде за 1 или 2 години.

Още информация по темата може да намерите на сайта на Европейската комисия, както и в сайта на Министерство на външните работи.

 

На този етап ЕПЦ Великобритания продължава е част от мрежата на Европейските потребителски центрове ECC-Net и съответно - ако имате проблеми с търговец, регистриран във Великобритания, може да се обърнете за съдействие към нас.