ЕК глоби Google с 1,49 милиарда евро

Причината е злоупотреба с господстващо положение на пазара

Европейската комисия наложи на Google глоба в размер на 1,49 милиарда евро за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС. Google е злоупотребил с господстващото си положение на пазара, като е наложил ограничителни клаузи в договори с уебсайтове на трети страни, които не позволяват на конкурентите на Google да пласират на тези уебсайтове свои реклами, свързани с търсене, пише в съобщение до медиите.

Нарушение на антитръстовите правила на ЕС

Практиките на Google представляват злоупотреба с господстващо положение на пазара за посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет, като възпрепятстват конкуренцията въз основа на качества.

Господстващото положение на пазара в този смисъл е незаконно съгласно антитръстовите правила на ЕС. Дружествата с господстващо положение обаче имат специална отговорност да не злоупотребяват със своята силна позиция на пазара чрез ограничаване на конкуренцията както на пазара, на който доминират, така и на отделните пазари.

В решението на ЕК се заключава, че Google има господстващо положение на пазара за посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет, в ЕИП поне от 2006 г. насам. Това се основава по-специално на много високите пазарни дялове на Google — над 85 % през по-голямата част от периода. Пазарът се характеризира също така със сериозни пречки пред навлизането на него. Те включват много значителни първоначални и текущи инвестиции, необходими за разработването и поддръжката на технология за общо търсене, на платформа за рекламиране, свързано с търсене в интернет, и на достатъчно голям набор от публикуващи съдържание уебсайтове и рекламодатели.

Google е злоупотребил с това господстващо положение на пазара, като е възпрепятствал възможността на конкурентите си да се конкурират на пазара за посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет.

Въз основа на широк набор от доказателства Комисията установи, че поведението на Google е навредило на конкуренцията и на потребителите и е обременило иновациите. Конкурентите на Google не са били в състояние да бележат растеж и да предлагат посреднически услуги за рекламиране, свързано с търсене в интернет, които са алтернативни на предлаганите от Google. В резултат на това собствениците на уебсайтове са разполагали с ограничени възможности за печалба от пространството на тези уебсайтове и са били принудени да разчитат почти единствено на Google.

Google не е привел доказателства, че тези клаузи са довели до ефективни резултати, които могат да обосноват неговите практики.

 

Още информация на сайта на Европейската комисия

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати