ЕПЦ България влезе в университета

Екип на Европейския потребителски център България влезе в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".

Игнат Арсенов, директор на центъра, и Николай Илчев, консултант, представиха лекция за проблемите при онлайн пазаруване пред първокурсници във факултета. Младите хора споделиха личен опит от ситуации, свързани с поръчване на стоки и услуги през сайтове в интернет. Студентите бяха провокирани и да се включат в обсъждането на казуси от всекидневието на консултантите в Европейския потребителски център България. Младежите получиха и много информационни материали, а сътрудничеството между фактултета и ЕПЦ България ще продължи и в бъдеще. 
Медиен партньор на събитието беше предаването на БНТ2 "Потребителската кошница".