Европейската комисия предлага нови мерки, за да се осигурят повече права на пътуващите със самолет

Европейската комисия обяви днес пакет от мерки, който има за цел да гарантира на пътуващите със самолет нови и по-добре защитени права да бъдат информирани, да се полагат грижи за тях и да бъдат пренасочвани по нови маршрути, когато са блокирани на някое

Комисията предлага нови мерки, за да се осигурят повече права на пътуващите със самолет

Европейската комисия обяви днес пакет от мерки, който има за цел да гарантира на пътуващите със самолет нови и по-добре защитени права да бъдат информирани, да се полагат грижи за тях и да бъдат пренасочвани по нови маршрути, когато са блокирани на някое летище. В същото време ще има по-добре функциониращи процедури за подаване на жалби и мерки за правоприлагане, така че пътниците да могат действително да се ползват от правата, които са им предоставени.

С предложението за правата на пътуващите със самолет се изясняват някои нееднозначно уредени от законодателството области и се въвеждат нови права, когато това е необходимо.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас заяви: „Много важно е правата на пътниците да не съществуват само на теория. Всички ние трябва да можем да разчитаме на тези права, когато наистина се налага — а именно, когато нещо се обърка. . Знаем, че за блокираните пътници най-важното е просто да се приберат вкъщи. Затова вниманието ни е съсредоточено върху информирането, полагането на грижи и ефективното пренасочване. Целта е пътниците да стигнат до желаното място възможно най-бързо, като същевременно се осигури на авиокомпаниите необходимото време, за да решат проблемите.

С предложението правата на пътниците се актуализират в четири ключови области:

1. Изясняване на въпросите, които не са уредени еднозначно: право на информация относно забавени или отменени полети; извънредни обстоятелства; права при големи закъснения и забавяне на пистата; планиране при извънредни ситуации; право на пренасочване по нов маршрут и право на свързващи полети.

2. Нови права: в случай на промяна в разписанието; погрешно изписани имена; нови права по отношение на неправилно обработен багаж и изисквания за прозрачност за ръчния и регистрирания багаж.

3. Правоприлагане, процедури за подаване на жалби и санкциониране: засилване на надзора върху въздушните превозвачи от страна на националните и европейските ограни (мониторинг и съвместни разследвания); както и разглеждане на жалби и прилагане на индивидуалните права (включително и изискване за авиокомпаниите да отговарят на жалбите в срок до два месеца); несъстоятелност.

4. Несъразмерна финансова тежест: ограничения за предлаганата помощ; ограничения за регионални дейности; поделяне на икономическата тежест.

Снимка d-s-n , sxc.hu

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати