Каква информация липсва на електронните магазини?

ЕК обяви резултатите от проучване на 500 сайта за дрехи, обувки и мебели

Европейската комисия публикува резултати от общоевропейско проучване на близо 500 електронни магазина, които продават дрехи и обувки, мебели и предмети за бита, както и електрически уреди. Тази проверка е извършена от органите за защита на потребителите в 27 държави под координацията на Комисията. Резултатите показват, че две трети от проверените сайтове не се съобразяват с основните права на потребителите в ЕС.

Някои от основните резултати от скрининга включват:

  • Повече от една четвърт от проверените сайтове не информират потребителите за това как да се откажат от договор, сключен онлайн. Това трябва да бъде представено по ясен и разбираем начин, като се посочва и срокът за правото на отказ - 14 дни от получаването на стоката, без да е необходимо да се обясни защо.
  • Почти половината от сайтовете не информират ясно потребителите, че те трябва да върнат продукта в рамките на 14 дни от момента, в който са уведомили търговеца, че искат да го направят.
  • В над една пета от маркираните онлайн търговци първоначално показаната цена е непълна, тъй като не съдържа таксата за доставка, пощенски или други допълнителни такси или информация за възможността за такива такси.
  • Над една трета от проучените сайтове не информират потребителите за минималната 2-годишна законова гаранция.
  • Въпреки че законодателството на ЕС задължава търговците да сложат на лесно достъпно място връзка към платформата за онлайн решаване на спорове на своя уебсайт, близо 45% от всички проверени сайтове не предоставят такава връзка.

Като следващи стъпки националните органи ще извършат задълбочено разследване на гореспоменатите нередности и от търговците ще бъде поискано да коригират своите сайтове. 

 

Още на сайта на Европейската комисия

Какво показват данните за проверените български електронни магазини - на сайта на Комисията за защита на потребителите