Кампания за защита на правата на потребителите 2014

Европейската комисия провежда информационна кампания, за да насърчи потребителите да научат повече за своите права и да ги защитават

В България протича Кампания за защита правата на потребителите 2014.