Нова директива: Онлайн платформите трябва да казват ясно кой е продавачът

По-добра защита на потребителите, когато "плащат" с лични данни - при съхранение в облак, социални медии и имейли

Европейският съюз предприема стъпки за засилване на защитата на потребителите. След постигнатото през март споразумение с Европейския парламент днес Съветът прие директива, с която се осъвременява правото на ЕС в областта на защитата на потребителите и се улеснява упражняването на техните права, пише в съобщение до медиите.

Директивата предвижда засилено хармонизиране и рационализиране на някои от критериите, използвани за определяне на размера на санкциите за нарушения на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите. Документът дава право на индивидуални правни средства за защита на потребителите, когато те са понесли вреди от нелоялни търговски практики, например агресивен маркетинг. Директивата гарантира и по-голяма прозрачност на онлайн сделките, по-специално по отношение на използването на онлайн прегледи, персонализирано ценообразуване въз основа на алгоритми или по-високо класиране на продуктите поради „платено позициониране“. 

Какво друго е ново?

  • задължението на онлайн местата за търговия да информират потребителите дали отговорният търговец за дадена сделка е продавачът и/или самото място за търговия;
  • защитата на потребителите по отношение на „безплатните“ цифрови услуги, а именно цифровите услуги, за които потребителите не плащат с пари, но в замяна предоставят лични данни, като съхранение в облак, социални медии и имейл акаунти;
  • ясна информация за потребителите в случай на намаляване на цената;
  • премахването на непропорционални тежести, например задължението за използване на остарели средства за комуникация, наложено на стопанските предприятия от съществуващото законодателство;
  • разяснения по отношение на свободата на държавите членки да приемат правила за защита на законните интереси на потребителите във връзка с някои особено агресивни или подвеждащи маркетингови или търговски практики в рамките на продажбата извън търговските обекти;
  • разяснения за начина, по който държавите членки следва да третират подвеждащото предлагане на продукти „с разлики в качеството“.

След като директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с 24 месеца за приемане на мерките, които са необходими за нейното изпълнение. Тези мерки ще започнат да се прилагат 6 месеца по-късно.

 

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати